مزایده عمومی – (نقدی) – مرحله سی و سوم- شماره 144 - 1401 (تاریخ چاپ آگهی روزنامه مورخ 1401/11/08)

مزایده عمومی – (نقدی) – مرحله سی و سوم- شماره 144 - 1401 (تاریخ چاپ آگهی روزنامه مورخ 1401/11/08)
0 10344 1401/11/08
نظری برای این خبر ثبت نشده است! شما اولین نظر را برای این خبر ارسال کنید.

ارسال نظر

Captcha